Reprezentujemy zagraniczne marki na polskim rynku

Odpowiedzialność i skuteczność procentująca zaufaniem

Od początku swego istnienia TIMEX S.A. zajmowała się doradztwem i wsparciem zagranicznych firm, pragnących inwestować i rozwijać swą działalność w Polsce. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do powierzanych jej projektów i skuteczności w ich wdrażaniu firma od lat cieszy się zaufaniem swoich klientów.

Angażujemy się
w duże przedsięwzięcia

Realizujemy poważne projekty biznesowe jako udziałowiec podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w kraju i za granicą

Grupa kapitałowa TIMEX S.A. jest właścicielem i udziałowcem kilku firm działających w różnych branżach: inwestujemy w projekty o wysokim potencjale rozwojowym, dające gwarancje bezpieczeństwa i rentowności.