Wspieramy organizacje charytatywne

Pomagamy organizacjom działającym na rzecz potrzebujących i prowadzimy programy sponsoringowe. Współpracujemy m.in. z Fundacją ds. pomocy dzieciom Grodzieńszczyzny oraz Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Dzięki przekazanym środkom Fundacje mogą realizować swoje cele.

Podziękowania

Fundacja na rzecz pomocy dzieciom Grodzieńszczyzny

Za wsparcie wszystkich akcji pomocowych Fundacji w 2006 r.

Podziękowania

Fundacja na rzecz pomocy dzieciom Grodzieńszczyzny

Za wsparcie akcji pomocowych na rzecz Polaków z Białorusi w 2005 r.

Więcej