Silna pozycja

Jesteśmy stabilną firmą z ugruntowaną pozycją na rynku

Timex S.A. to polska Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż towarów i usług w różnych gałęziach gospodarki.

Firma działa rynku od 75 lat, posiada ponad 2 500 aktywnych klientów.

Sprawdzony zespół

W biznesie, jak we wszystkim, najważniejsi są ludzie

Nawet najlepiej sprawdzone procedury nie zapewnią osiągnięcia celu, jeśli nie stoją za nimi właściwie dobrani, wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy.

Nasze sukcesy to przede wszystkim zasługa zgranego zespołu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, z zaangażowaniem podejmujących stawiane przed nimi wyzwania.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Doświadczenie. Mamy się czym pochwalić

Od 70 lat prowadzimy i rozwijamy działalność w różnych obszarach rynku. Kumulowane przez lata doświadczenie stanowi bezcenny kapitał, który efektywnie wykorzystujemy angażując się w nowe przedsięwzięcia.

Biznes. Wiemy, jak to się robi

Biznes to nasze naturalne środowisko. Doskonale znamy rynki, na których inwestujemy, co pozwala nam działać skutecznie i odnosić sukcesy.

Skala. Działamy globalnie

Prowadzimy działalność w wymiarze międzynarodowym, angażując się w rozwój firm zagranicznych działających w Polsce oraz wspierając ekspansję rodzimych spółek za granicą.

JAK DZIAŁAMY

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowa na rachunek własny oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz kontrahentów zagranicznych, a także operacje finansowe mające na celu maksymalne wykorzystanie środków finansowych będących w dyspozycji Spółki.